HARYANA JUNIORSNORTHERN INDIA JUNIORSSOUTHERN INDIA JUNIORSWESTERN INDIA JUNIORSEASTERN  INDIA JUNIORSALL INDIA JUNIORSTOTAL Best TOTAL Best 7
JUNIORSJUNIORJUNIORSJUNIOR/ SU-JUNIORJUNIORSJUNIOR/ SU-JUNIOR
GOLDEN GREENSAEPTAEAGLETON GOLF CLUBOXFORDTOLLYGUNGE GOLF CLUBRCGC
GURGAONNEW DELHIBENGALURUPUNEKOLKATAKOLKATA
RANKNAME19-22 APRIL 201628 APRIL - 01 MAY 201516 - 19 JUNE 201513 - 16 OCTOBER 201524 - 27 NOVEMBER 201501 - 04 DECEMBER 2015
D.O.BPAR 72PAR 72PAR 72PAR 72PAR 70PAR 72
1Manav BAIS19.07.20014233605055240240
2Harshjeet Singh SETHIE04.01.2002353639364250238238
3Aaryaman BOSE30.07.2001272023333947189189
4Saurav RATHI13.10.2002451227213641182182
5Aryaman MAHANT25.04.20022413173325112112
6Sandeep YADAV26.06.200245388383
7Pratyush SHARMA05.10.20022427328383
8Tanmay RAKHEJA06.02.20021424357373
9Harmanbir SINGH BAJWA16.08.20013020207070
10Sargun SINGH13.01.2002923174949
11Krishiv TEKCHANDANI08.03.2002914174040
12Abhikanks BASU03.09.200116153131
13Shubham JAGLAN16.08.2004313131
14Ashish SINGH02.05.2001292929
15Yashvardhan SINGH25.04.2003292929
16Eshaan SETHI23.01.2003212121
17Shaurya BHATTACHARYA13.01.2003212121
18Rajib ALI11.10.2002202020
19Anmol ARORA14.09.2002171717
20Sai Vikram ANGRISH01.08.2002141414
21Shivansh Pratap SINGH13.11.2003141414
22Aaryaman HIMATSINGHA21.04.2002131313
23Aryaman Mohan LAL121212
24Tanmay NEGI 101010
25Varun KUMAR21.11.2001101010
26Aryan Roopa ANAND21.12.2001999
27Avnay KHANNA888
28Ransher KANWAR24.05.2001555
29Yuvrajbir SODHI12.09.2001222