S.NoKARNATAKA JUNIORSSOUTHERN INDIA JUNIORSTELANGANA JUNIORSEASTERN INDIA JUNIORSWEST BENGAL JUNIORSDELHI STATE NCR JUNIOR CUPARMY JUNIORSNORTHERN INDIA JUNIORSCHANDIGARH JUNIORSMAHARASHTRA JUNIORSGUJARAT JUNIORSALL INDIA JUNIORSWESTERN INDIA JUNIORSTOTAL
EAGLETON GOLF RESORTCLOVER GREENS GOLF CLUBHYDERABAD GOLF ASSOCIATIONGOLMURI GOLF COURSERCGCJAYPEE GREENS GOLF CLUBARMY GOLF CLUBNOIDA GOLF COURSECHANDIGARH GOLF CLUBPOONA GOLF COURSEKALHAAR BLUES & GREENSBPGCBPGC, MUMBAI
NameD.O.B05 - 07 APRIL, 201711 - 13 APRIL, 201718 - 20 APRIL, 201717-20 MAY 201722-25 MAY 201706-08 SEPTEMBER 201720-22 SEPTEMBER 201726 - 28 SEPTEMBER 201703 - 06 OCTOBER 201724 - 27 OCTOBER 201730OCT - 03 NOV 201728 NOV - 01 DEC 201713 - 16 DECEMBER 2017Best 8
PAR 72PAR 71PAR 71PAR 71PAR 72PAR 72PAR 72PAR 72PAR 72PAR 71PAR 72PAR 70PAR 70
1HUNNAR MITTAL29.12.20043338604545424547355355
2RISHIKA MURALIDHAR16.02.200645384560454550328328
3VIDHATRI URS10.02.20062338314531304535353365411327
4NISHNA PATEL29.04.2006232730302731245539286263
5MANYA SAINI04.09.200535265030293345248248
6FIZZA ALI25.04.200520302936202760222222
7RASHMI S 31.10.200533604542180180
8JIA KATARIA03.12.20053539242250170170
9KARISHMA SAMADDER17.05.20062742249393
10PUNEET K BAJWA28.01.20052633308989
11AHIKA JANI44368080
12MONISHA CHOWDHARY24.03.200529487777
13JAYATI KARIA14.12.200439296868
14SAUMYA NEHRA17.09.200635276262
15AVANI PRASANTH07.08.200624275151
16AMRITHA MANDAVA27.11.200517173434
17SINJINI MUKHERJEE333333
18SAANVI REDDY03.04.2005242424
19HAZEL CHAUHAN 222222
20JASMINE SEKHAR29.06.2005222222
21ANANYA GARG01.02.2007202020