BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
TEE TIME FOR DAY 1 - WEDNESDAY, 19 OCT 2016

TEE # 1
TIMEPLAYER 1PLAYER 2PLAYER 3
18:00 AMKHUSHI HOODAMONISHA CHOWDHARY
28:09 AMAGRIMA MANRALHITASHEE BAKSHINAYANIKA SANGHA
38:18 AMMAHIMA AGARWALKRITI CHOWHANANUSHKA BORKAR
48:27 AMJAYTI KARIADISHA KAVERYVAIHNAVI NAIK
58:36 AMSNEHA SINGHHRIDHIKA VORAHUNAR MITTAL
68:45 AMKHUSHI KHANIJAUANANYA DATAR
78:54 AMASMITA SATHISHOVIYA REDDIPRAKRUTI SHASTRI
89:03 AMGEETIKA AHUJAANIKA VARMARHEA POORVI SARAVANAN
99:12 AMAMRITA ANANDSEERAT ALAGARUSHI PANDEY
109:21 AMSIFAT ALAGARSIA MAHANTKOMAL CHAUDHARY
119:30 AMTVESA MALIKAARYA GHADEKARDIKSHA DAGAR
129:39 AMHITA PRAKASHVASUNDHARA THIARASHRIYA VIVEK
139:48 AMSIFAT SAGOOROSHNI YADAVPRANAVI URS
149:57 AMTANRIKA SINGHANOUSHA TRIPATHITRIMANN SALUJA
1510:06 AMJASMAN KAURCHELSEA THAKKARTANVI HUBLI
1610:15 AMSHAGUN NARAINISHWARI PRASANNASHRUTHI SHENOY
1710:24 AMNEYATI VARADARAJANPOORNISHA GANGARAPCHITRANGADA SINGH
1810:33 AMKAURVIKA AVNISHYAVNIKA DUHANRAKSHITA SINGH
1910:42 AMDURGA NITTURSMIRTI BHARAGAVIVAN SHAH
2010:51 AMSHREYA PALJASMIN SACHDEVAGAURI KARHADE

BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
SCORE FOR DAY 1 - WEDNESDAY, 19 OCT 2016

[table “554” not found /]

BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
TEE TIME FOR DAY 2 - THURSDAY, 20 OCT 2016

TEE # 1
TIMEPLAYER 1PLAYER 2PLAYER 3
18:00 AMSNEHA SINGH - 88MONISHA CHOWDHARY - 87
28:09 AMKRITI CHOWHAN - 87JAYTI KARIA - 87AGRIMA MANRAL - 87
38:18 AMANUSHKA BORKAR - 87VAISHNAVI NAIK - 82MAHIMA AGARWAL - 82
48:27 AMKHUSHI HOODA - 80DISHA KAVERY - 80HUNAR MITTAL - 80
58:36 AMHRIDHIKA VORA - 78NAYANIKA SANGA - 77HITASHEE BAKSHI - 71
68:45 AMGEETIKA AHUJA - 93RHEA PURVI SARAVANAN - 92
78:54 AMJASMANN KAUR - 91PURNISHA GANGARAP - 91HITA PRAKASH - 90
89:03 AMSEERAT ALAG - 89ANOUSHA TRIPATHI - 88KAURVIKA AVNISH - 88
99:12 AMSMRITI BHARGAV - 87CHITRANGADA SINGH - 87TANVI HUBLI - 87
109:21 AMKOMAL CHUDHARY - 86DURGA NITTUR - 86JASMIN SACHDEV - 86
119:30 AMARSHIA MAHANT - 86GAURI KARHADE - 85SIFAT ALAG - 85
129:39 AMNEYATI VARADARAJAN - 85SHRUTHI SHENOY - 85YAVNIKA DUHAN - 85
139:48 AMSHREYA PAL - 84TRIMANN SALUJA - 83CHELSEA THAKKAR - 83
149:57 AMASMITHA SATHISH - 82SHAGUN NARAIN - 81ISHVARI PRASANNA - 81
1510:03 AMOVIA REDDI - 80ARUSHI PANDEY -80ANIKA VARMA - 80
1610:12 AMPRAKRUTI SHASTRI - 80SHRIYA VIVEK - 79TANARIKA SINGH - 79
1710:21 AMKHUSHI KANIJAU - 79RAKSHITA SINGH - 79VASUNDHARA THIARA - 79
1810:30 AMAARYA GADEKAR - 79ANANYA DATAR - 78IVANA SHAH - 77
1910:39 AMAMRITA ANAND - 76PRANAVI URS - 75ROSHNI YADAV - 73
2010:48 AMSIFAT SAGOO - 72DIKSHA DAGAR - 72TVESA MALIK 71

BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
SCORE FOR DAY 2 - THURSDAY, 20 OCT 2016

[table “560” not found /]

BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
TEE TIME FOR FINAL DAY - FRIDAY, 21 OCT 2016

[table “561” not found /]

BOMBAY PRESIDENCY GOLF CLUB,CHEMBUR,MUMBAI
SCORE FOR DAY 3 - FRIDAY, 21 OCT 2016

[table “564” not found /]